Club geschiedenis


Hoe het begon (FCC Oud-Beijerland)

foto van FCC de Spuicrossers.BMX kwam eind jaren 70 overwaaien uit de VS naar Europa en kreeg in NL vaste voet aan wal. In 1979 werden de eerste wedstrijden gehouden en werd in korte tijd razend populair, vooral aangewakkerd door de wekelijkse fietscrosswedstrijden die vanuit Slagharen werden uitgezonden door de AVRO tot in 1984. Overal werden baantjes aangelegd en BMX verenigingen schoten als paddestoelen uit de grond. In Zuid- Holland waren er in de beginjaren 80 wel 19 verenigingen. Ook Oud-Beijerland ontkwam niet aan de BMX koorts. 

 

We schrijven het jaar 1982. In Oud-Beijerland waren de broertjes Duncan en Ralph Spiljard (toen 12 en 11 jaar oud) foto van FCC de Spuicrossers. helemaal wild van BMX. Zij woonden aan de Plaete in de Oosterse Gorzen en waren druk in de weer overal springbulten aan het aan leggen. Omdat niet iedereen gediend was van die bulten, werden ze al gauw buitendijks gedrongen en legden met hulp van pa, Cor Spiljard, een baantje buitendijks aan, in het huidige gebiedje westelijk van de opgespoten polder De Staart (dit is nu afgegraven en omgevormd tot natuurgebiedje dat onder water loopt bij hoog water). Cor Spiljard toog met nog een aantal enthousiaste ouders en kinderen naar de gemeente om de aanleg van een crossbaan te bepleiten.

 

foto van FCC de Spuicrossers. Maar niet alleen in de Oosterse Gorzen werd aan fietscross gedaan. Ook in Zuidwijk was men hiermee bezig. Geen stukje grasveld was veilig. Onderling werden er wedstrijdjes gehouden met verschillende onderdelen zoals sprinten, slalom en schansspringen.
Het was de toen 11-jarige Wilma van der Wagt die besloot om in 1982 de burgemeester een brief te schrijven met een verzoek om een fietscrossbaan aan te leggen. Menig maal heeft zij de gemeente benaderd en met andere medecrossers is ze regelmatig naar de gemeente geweest om te vragen hoe het er voor stond. Om zoveel enthousiasme uit de Gorzen en uit Zuidwijk kon de gemeente niet heen. Er werd groen licht gegeven voor de aanleg van een baantje in Zuidwijk, in de hoek Zinkweg, Rembrandtstraat en van Ruysdaelstraat (tegenwoordig een hondenuitlaatgebiedje). De gemeente stortte zand in de ruwe vorm en ouders en kinderen moesten het baantje verder vorm geven. Er werden banden ingegraven, een starthek uit steigerhout gemaakt enz.

Eindelijk was het zover! De baan was klaar en werd officieel geopend door toenmalige burgemeester Ed van Tellingen op 3 december 1983. Hij reed een rondje over het parcours en kreeg hiervoor een welverdiende beker uitgereikt door Wilma van der Wagt.

Oprichting FCC De Spuicrossers

Het crossbaantje aan de Zinkweg werd een levendig centrum van BMX-ers en hier werden de eerste geïmproviseerde trainingen gegeven. De eerste wedstrijd werd onder grote belangstelling verreden op 30 april 1984. De bekers (zie foto) hiervoor werden gesponsord door autobedrijf Verbaas. De club voerde inofficieel als naam FCC Oud-Beijerland.

Intussen was in Barendrecht een fietscrossbaan aangelegd op het sportpark De Bongerd (nog steeds de huidige locatie van de fietscrossbaan.) Met hulp van een enthousiaste ouder die toevallig ook een grondverzetbedrijf had (firma Monshouwer) werd in korte tijd een baan aangelegd en de FCC Barendrecht opgericht. Ook de familie Spiljard hielp driftig mee.

Met de ervaring en het netwerk opgebouwd in Barendrecht wilde Cor Spiljard ook in Oud-Beijerland proberen een volwaardige fiets-crossbaan aan te leggen en een vereniging op te richten.

De club krijgt vorm

Er werd begin 1984 een werkgroep opgericht die de oprichting van een club ging voorbereiden. Er werden na een oproep in het Kompas totaal 95 leden ingeschreven die vijf gulden contributie moesten betalen. De werkgroep legde contacten met de gemeente en kon aantonen dat het baantje aan de Zinkweg nog steeds in een behoefte voorzag. De gemeente reageerde positief op de plannen en al gauw kwam het Spuipark in beeld, de huidige locatie. Aanvankelijk liepen de voorbereidingen vlot. De tekening van de toenmalige baan in Alphen aan de Rijn van de huidige voorzitter van de afdeling West Ad Janssen, werd de basis voor de baan, maar moest wel worden “gekanteld” omdat de baan niet paste op de kavel. De begro-ting voor de aanleg was fl. 70.000,–. De firma Monshouwer werd het werk gegund door de gemeente. Er werd een bouwaanvraag voor een container in de startheuvel ingediend en een subsidieaanvraag inge-diend. Kosten werden bespaard door de overname van het starthek van een club uit Hendrik Ido Ambacht. De gemeente keurde na diverse overleggen de plannen goed. Vooralsnog werd de baan nog niet aangesloten op de nutsvoorzieningen (water, licht en stroom) en zat een clubgebouw en een toiletvoorziening er ook nog niet in gelet op de hoge kosten. Er werden afspraken gemaakt dat in overleg van de faciliteiten van het clubgebouw van de manege gebruik kon worden gemaakt.
Even leek er nog een kink in de kabel te komen toen er op het laatste moment plannen kwamen om de crossbaan in westelijke richting op te schuiven in verband met eventuele uitbreidingsplannen van de manege. De fietscrossclub was hiervan een fel tegenstander en de gemeente besloot uiteindelijk –na een gloedvol betoog van voorzitter Feekes tijdens een raadsvergadering (zie kranteknipsel)- de crossbaan op de oorspronkelijke plaats te houden.foto van FCC de Spuicrossers.

Toen al deze hobbels met succes waren genomen kon de club officieel worden opgericht.
De officiële oprichtingsvergadering werd belegd in het restaurant van sporthal het Paradijs op 7 november 1984. De statuten werden vastgesteld, een bestuur ingesteld. Het 1e bestuur: Johan Feekes (voorzitter), Cor Spiljard (secretaris), Willem Roodenburg (penningmeester). Algemene bestuursleden: Johan Schutter, Ton Vossen, W. v.d. Wagt en mevr. R. Verbaas. Over de clubnaam werd gestemd. Het werd niet FCC Oud/Beijerland maar FCC de Spuicrossers. De andere nominaties, die het ook niet zijn geworden: “de metervreters”, “de Spuigasten” en “de Spuitrappers”.“

De statuten werden op 14 november ondertekend bij de notaris. De club was hiermee handelingsbekwaam en de aanleg van de baan kon beginnen.

Aanleg en opening crossbaan

foto van FCC de Spuicrossers.Nadat alle noodzakelijke formaliteiten waren vervuld, moest met spoed worden begonnen aan de aanleg van de baan want het nieuwe seizoen naderde en de club wilde toch heel graag wedstrijden organiseren. Daarvoor moest na aanleg de baan ook nog minimaal een maand tevoren worden gekeurd door de KNWU. Het was echter een natte winter en de grond was zacht. De startheuvel was voorzien aan de Spuizijde van de baan (de huidige bocht 2). De zware machines konden daar echter niet komen en uit nood geboren werd in het werk besloten het plan zodanig te veranderen dat de startheuvel aan de zuidzijde (de huidige plaats) kwam te liggen waar de machines nog wel konden komen. Dit is de verklaring dat we één van de weinige banen zijn (met o.a. Heiloo en Tegelen) waarbij de eerste bocht rechtsom loopt. De keuring door de KNWU leverde nog een aantal opmerkingen op die op korte termijn moesten gebeuren en geld kosten (o.a. grondwerk om enkele heuvels aan te passen). De gemeente bood de helpende hand met subsidie en de firma Monshouwer wilde de kosten voorschieten en zo kon de baan toch nog tijdig worden opgeleverd.

Ingebruikname van de baan.
foto van FCC de Spuicrossers.

De baan werd voor de trainingen in maart 1985 in gebruikgenomen. De officiële ingebruikname was voorzien op 21 april tijdens de eerste officiële wedstrijd. Een regiowedstrijd (huidige ZH cup). Wat zelden gebeurd bij fietscrossen gebeurde uitgerekend toen wel. De wedstrijd moest vanwege de overvloedige regenval op het laatste moment worden afgelast. De nieuwe datum werd 8 juni 1985. Toen waren de weergoden de Spuicrossers wel goed gezind en het werd een zeer geslaagde dag. Op de foto’s de starthandeling door burgemeester Van Tellingen, het eerste rondje (let op het zijspan!) en het verslag in Het Kompas. Een mooi begin van de historie van de Spuicrossers in het Spuipark!

foto van FCC de Spuicrossers.