Even voorstellen

BESTUUR
Voorzitter:                                                                      Joop Kosten
Secretaris:                                                                       Ron de Groot
Penningmeester:                                                           Silvia van der Windt
Bestuurslid trainingszaken/baan/startheuvel:      Sebastiaan de Bruijn
Algemeen bestuurslid – Wedstrijden:                       Danielle Groenewegen
Algemeen bestuurslid – Sponsoring:                         Marco Groenewegen

VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP)
VCP:                                                                      Marleen Manchev

TRAINERS
Groep 0 en 1
Ynze de Kraa/Caspar Groenewegen/Alex Schutter / Johan Schutter / Alexander Vis
Groep 2
Sebastiaan de Bruijn / Jan de Waard / Joesry de Groot / Kris Kuiper
Groep 3
Jan de Waard / Robbert de Kraa / Mathies Horijon

COMMISSIELEDEN

Sponsorcommissie:                        Marco Groenewegen / John van Etten

Activiteitencommissie:                 Marleen Manchev / Miranda Mertens

Baancommissie:                              Richard de Windt / John Kool / Tim Huisman

Ledenadministratie:                      Miranda Mertens

EHBO

Danielle Groenewegen / Marjon de Bruijn / Fouzia de Groot / Alex Schutter
Caspar Groenewegen / Joesry de Groot / Sebastiaan de Bruijn / Ron de Groot

WEDSTRIJD ONDERSTEUNING
René Groenewegen                                     Albert Kuiper
Bernard Wiechmann                                   Richard van der Windt
Henrian Borst                                               Vladimir Mantchev
Tim Huisman                                                Richard Mertens
Cees Verhoeven                                           Angelique Janssen
Ron de Groot                                                John Kool

FOTOGRAFIE
– vacature –

WEBSITE ONDERHOUD
Ron de Groot
Sebastiaan de Bruijn

ERE LEDEN
Alan Pereira                      Ruud Horijon
Rene Groenewegen         Hans Voogt
Cor Spiljard                      Johan Schutter
Peter Pierens                    Jaap Klok