Huishoudelijk reglement

Huisregels

Voor een ieder, die zich bij FCC De Spuicrossers op het terrein bevindt en/of voor FCC De Spuicrossers uitkomt op een wedstrijd.

Normen en waarden

 • Iedereen telt mee binnen FCC De Spuicrossers! Heb respect voor jezelf, je tegenstander, je trainer, de jury, de baancommissarissen en alle anderen waarmee je in aanraking komt. Dit geldt ook voor het materiaal waar je mee omgaat.
 • Je brengt niemand schade toe, in welke vorm dan ook!
 • Vechten, gebruik maken van geweld of bedreiging horen niet in de samenleving thuis.
 • Ongepaste vragen of opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk worden niet geaccepteerd.
 • Schelden, gemene grappen of opmerkingen maken over een ander wordt niet toegestaan.
 • Vanzelfsprekend doe je ook niet mee aan pesten, uitlachen, roddelen of discrimineren!
 • Niemand heeft het recht om een ander lastig te vallen, houdt rekening met de grenzen die een ander aangeeft. Je komt niet ongewenst te dichtbij en raakt de ander niet tegen zijn of haar wil aan. Je geeft de ander ook geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Er wordt op geen enkele wijze misbruik gemaakt van een machtspositie.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik de trainer of de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen FCC De Spuicrossers om hulp.

Algemene regels

 • Opzeggen van het lidmaatschapbij FCC De Spuicrossers kan tot 15 december voor het komende kalenderjaar. Dit kan door jou of indien minderjarig je ouder/verzorger enkel schriftelijk worden gedaan via secretaris@fccspuicrossers.nl.
 • Voor ieder lid van FCC De Spuicrossers wordt met ingang van 1-1-19 een KNWU (basis)licentie aangemaakt. Mits vóór 15 december via secretaris@fccspuicrossers.nl van het komende kalenderjaar bewijs overlegd kan worden dat deze elders wordt afgenomen.
 • Ieder (trainings)lid of ouders/verzorgers verplichten zich tot vrijwilligerswerk bij FCC De Spuicrossers voor een minimum van 20 uur per jaar. Bij meerdere minderjarige leden in één huishouden wordt het minimum per kind verhoogd met 10 uur per jaar. Voor het aftekenen van de vrijwilligersactiviteiten door de betreffende coördinator ben je zelf verantwoordelijk

Roken

 • Er geldt een rookverbod voor het gehele terrein en clubhuis.

Training

 • Kom op tijd op de training, dat wil zeggen minstens vijf minuten voor de aanvangstijd van de training aanwezig zijn. Kom je toch te laat? Meldt je je dan eerst bij de trainer, voordat je gaat deelnemen aan de training. Wil je eerder de training verlaten? Dan meldt je voor aanvang van de training bij de trainer en verlaat niet zonder zijn toestemming de baan.
 • Tijdens de trainingen is het binnenterrein van de BMX baan (alsook de startheuvel en finish) verboden terrein voor de ouders, familie, vrienden of supporters van de leden.
 • Enkel de trainer geeft opdrachten en/of aanwijzingen, ouders hebben hierin geen inspraak.
 • Kinderen tot 16 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassen persoon komen trainen, dit in verband met een eventueel ziekenhuisbezoek. In het geval van letsel heeft het kind een bekende bij zich.
 • Bij een valpartij tijdens de training ligt de verantwoordelijkheid voor hulpverlening bij de ouder. De BMXclub probeert een EHBO-er beschikbaar te hebben tijdens trainingen maar dit is geen garantie.  Bij een valpartij tijdens wedstrijden wordt de verzorging in eerste instantie gedaan door één van onze gediplomeerde EHBO-ers. Als een EHBO-er uw hulp nodig heeft, zal hij/zij een beroep op u kunnen doen. Het is niet de bedoeling om zelf de baan te betreden.
 • Zorg dat je drinken bij de finish staat zodat je tussendoor iets kunt drinken.
 • Iedereen ruimt zijn eigen rommel op, ook de lege flesjes zijn aan het eind van training niet meer aanwezig op de startheuvel en bij de prullenbak.

Kleding

 • Iedere rijder is verplicht om het clubshirt te dragen bij trainingen, clubactiviteiten, regionale, nationale en internationale wedstrijden (m.u.v. de (junior) elite rijder voor wie het bestuur dispensatie heeft verleend).
 • Tijdens de training is de helm op de juiste wijze vastgemaakt. Enkel met toestemming van dienstdoende trainer mag de helm af op de startheuvel, daarna gaat de helm weer op en wordt op de juiste wijze vastgemaakt. Op de BMX baan is te allen tijde de helm op en vastgemaakt, ook bij het verlaten van de training!
 • De rijder draagt de juiste bescherming, onder andere een helm, handschoenen, shirt met lange mouwen en een stevige lange broek  óf korte broek met daarbij de verplichting scheenbeschermers te dragen. Een bodyprotector en arm- of kniebescherming is niet verplicht maar raden wij wel nadrukkelijk aan.