Werkdiensten

Werkdiensten

De club is alleen in stand te houden als de leden en ouders bereid zijn naar vermogen mee te helpen met baanonderhoud, een functie te vervullen bij wedstrijden etc.  Per lid wordt hiervoor een minimale inzet van 20 uur per jaar verlangd en daarnaast bij twee kleine wedstrijden of één grote wedstrijd mee te helpen. Leden ouder dan 16 jaar –mogen deze diensten zelf verrichten. Bij jongere leden wordt verwacht dat één van de ouders dit doet.

De werkdiensten kunnen tijdens de trainingen worden verricht, maar ook op van te voren geplande zaterdagen bij groot onderhoud aan de baan of onderhoud aan en rond het clubhuis. Per jaar organiseren wij circa 6 werkzaterdagen van 9:00 tot 13:00 uur. Dispensatie van werkuren wordt verleend als vast commissielid. De volgende commissies zijn actief binnen onze vereniging: trainers-, secretariële, kantine-, sponsor-, wedstrijd en technische commissie.  Eventuele uren die aan het einde van het jaar nog niet vervuld zijn worden afgekocht, bedraagt dit € 5,00 per uur.
Buiten dit minimum van 20 uur wordt natuurlijk een grotere inspanning voor de club zeer op prijs gesteld.

Bij aanvang van het lidmaatschap en aan het begin van het nieuwe seizoen ontvangt de ouder een werkurenkaart.
De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het laten aftekenen van de werkuren op hun kaart en om de kaart aan het einde van het jaar in te leveren bij het bestuu

Werk in uitvoering

Activiteiten/werken
Baan onderhoud
Onkruid verwijderen
Mos verwijderen, azijn spuiten of anders borstelen
Baan wedstrijd klaar maken:
Toplaag in goede conditie
Tegels bovenaan bochten goed leggen
Starthek onderhoud en controle
Strepen lang de lijn
Aftoppen zijkanten t.b.v. afwatering
Rijbaan in voorjaar gaten wegwerken e.d.
Bochten vrij van water
Onderhoud bv nieuwe toplaag
Terrein
Onkruid verwijderen
Rommel verwijderen
Legen prullenbakken
Graskanten maaien
Toilet portocabin schilderen
Heg knippen rondom kantine
Gras maaien
Clubhuis
Ramen zemen buiten/binnen
Toiletten grondig schoonmaken
Clubhuis schoon spuiten
Club huis onderhoud verf
Taken
Containerdienst, fietsonderhoud, fiets uitleen en schoonspuiten fietsen
Onderhoud grasmaaiers
Wedstrijd baan commissaris
Opendag spuicrossers