Werkdiensten

Werkdiensten

De club is alleen in stand te houden als de leden en ouders bereid zijn naar vermogen mee te helpen met baanonderhoud, een functie te vervullen bij wedstrijden etc.  Per lid wordt hiervoor:

  1. een minimale inzet van 20 uur per jaar en 
  2. hulp bij twee kleine wedstrijden of één grote wedstrijd verlangd.

Leden ouder dan 16 jaar –mogen deze diensten zelf verrichten. Bij jongere leden wordt verwacht dat één van de ouders dit doet.

De werkdiensten kunnen tijdens de trainingen worden verricht, maar ook op van te voren geplande zaterdagen bij groot onderhoud aan de baan of onderhoud aan en rond het clubhuis. Per jaar organiseren wij circa 6 werkzaterdagen van 9:00 tot 13:00 uur. Dispensatie van werkuren wordt verleend door een vast commissielid. De volgende werkgroepen zijn actief binnen onze vereniging: trainers, secretariaat, activiteiten, kantine, sponsoring, wedstrijden, ledenadministratie, communicatie en technische/baan.  Eventuele uren die aan het einde van het jaar nog niet vervuld zijn, worden afgekocht. Dit bedraagt € 5,00 per uur.
Buiten dit minimum van 20 uur wordt natuurlijk een grotere inspanning voor de club zeer op prijs gesteld, er valt veel te doen!.

Bij aanvang van het lidmaatschap en aan het begin van het nieuwe seizoen is er voor iedere rijder een werkurenkaart beschikbaar in de kantine.
De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het laten aftekenen van de werkuren op hun kaart en om de kaart aan het einde van het jaar in te leveren bij het bestuur.

Bijvoorbeeld  werkgroep:  Technisch/ Baan  
Baan onderhoud algemeen
Voorbereidingen wedstrijden
Materiaal verzorging (container)
Baan wedstrijd klaar maken: Terras
Toplaag in goede conditie onkruid en afval verwijderen
Vlaggenposten nalopen (vlak maken/tegels goed leggen) prullenbakken legen
Starthek onderhoud en controle heggen snoeien
Belijning nalopen en herstellen Picknicktafels schoonmaken/ repareren
Aftoppen zijkanten baan t.b.v. afwatering
Bochten vrij van mos, onkruid en water
Gras (en graskanten) maaien
Parcferme controleren (vegen, onkruid/vuil vrij)
Controleren verlichting en geluid
Rommel op en langs de baan verwijderen

 

 

 

Werk in uitvoering