VOG voor vrijwilligers

Het NOC*NSF en de KNWU willen een veilige omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties, die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren.

Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met minderjarigen werken.

Het bestuur van FCC De Spuicrossers onderschrijft deze actie en wilt als onderdeel van haar beleid alle vrijwilligers van 18 jaar en ouder, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen, vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag. Dit betreft alle trainers, leden van de activiteitencommissie en wedstrijdcommissie. Ook alle leden van het bestuur vragen een VOG aan.

Alle vrijwilligers krijgen voor deze aanvraag een deels ingevuld aanvraagformulier per mail toegestuurd. De vrijwilliger vult het formulier verder in. Het verdere proces van aanvragen voor de huidige groep vrijwilligers is afhankelijk van waar de vrijwilliger woont. Verdere informatie hierover wordt vermeld in de mail.

Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft. Het aanvragen van een VOG in sport is gratis. Dankzij een subsidiemaatregel van de regering kunnen vrijwilligers van FCC De Spuicrossers gratis een VOG aanvragen.

Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan deze aanvraag mee te werken.  FCC De Spuicrossers stelt het overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve geen functie bekleden waarbij direct contact met minderjarigen aan de orde is.

Voor aanvullende vragen, opmerkingen of iets anders? Neem dan contact op met één van de bestuursleden.